Welkom

Beste leerkracht,

Welkom op uitgerustindeklas.nl, de website over het thema slaap en ontspanning.

Slaap en ontspanning zijn belangrijke onderdelen van onze leefstijl, die maken dat we overdag goed kunnen functioneren. Veel jongeren en ook steeds meer jonge kinderen ondervinden dagelijks de problemen van slecht slapen en stress. Piekeren over school en/of de situatie thuis en smartphonegebruik worden door kinderen in verschillende onderzoeken genoemd als boosdoeners. Op school kan zich dat uiten in concentratie- of gedragsproblemen en slechtere schoolprestaties. Kortom, als leerkracht kun je daar best last van hebben. Met de informatie en lessuggesties op deze website kun je niet alleen het thema aan de orde stellen bij ouders en op school, maar ook een themaweek organiseren.

Veel plezier!

Themaweek Uitgerust in de klas

Op deze website staan per bouw lessuggesties en ideeën om een week of tijdens andere momenten gedurende het schooljaar te werken aan het thema slaap en ontspanning. 

Voor de onder-, midden- en bovenbouw is het volgende te vinden:

 • een filmpje met een ontspanningsoefening;
 • een algemene les over slaap;
 • slaapdagboek of moodboard;
 • meerdere lessuggesties over het thema slaap en ontspanning.

Voor de bovenbouw is er een apart filmpje met een oefening die kan helpen om een black-out tegen te gaan, bijvoorbeeld bij een toets. Ook handig voor later in het voortgezet onderwijs.

Ontspanningsoefening

Dit is een algemene ontspanningsoefening voor alle leeftijden. Gebruik dit filmpje ter ondersteuning, maar leer de oefening zelf met de groep te doen. Vertel de leerlingen dat ze deze oefening ook voor het slapengaan kunnen doen.

Wat merk je in de klas?

Ieder kind heeft wel eens stress of slaaptekort. Als dat beperkt blijft is dat geen probleem. Wanneer dit echter structureler wordt, dan kan het wel een probleem worden. 
Een kind met een structureel tekort aan slaap en of veel stress kan het volgende gedrag vertonen:

 • een slechte concentratie en daardoor verminderde schoolprestaties of sneller een ongelukje bij gym;
 • sneller geïrriteerd, boos of zelfs agressief worden;
 • risicovol gedrag vertonen (bij buiten spelen, maar ook roken);
 • vermoeid ‘hangen’ in de klas.
  Daarnaast loopt een kind meer risico op:
 • ziek worden;
 • het ontwikkelen van overgewicht of zelfs suikerziekte, door meer te snacken;
 • wallen onder de ogen en er slecht uitzien.

Bespreekbaar maken

Wanneer er een vermoeden is van veel stress of een tekort aan slaap, dan is het verstandig om dit bespreekbaar te maken. Verifieer bij de leerling of de vermoedens kloppen. Zo ja, ga dan in gesprek met de ouders om te achterhalen waar het probleem zit. Leg uit wat je in de klas merkt en bespreek of en hoe de ouders dat aan willen pakken.
Hebben de ouders hulp nodig voor hun kind, verwijs dan door naar de JGZ of huisarts.
Meer achtergrondinformatie over slaap en ontspanning:

Er is ook een praatplaat ontwikkeld om met ouders in gesprek te gaan en om mee te geven. De informatie op deze plaat is ook te gebruiken voor items over slaap in de nieuwsbrief van de school.

Wat kan de school?

Leerkrachten denken vaak dat je op school niets kunt doen aan slaap en ontspanning en dat het iets is voor thuis. Maar dat is zeker niet waar. Als school kun je zeker een aantal dingen doen.

 • Denk na over de boodschap die, al dan niet bewust, meegegeven wordt bij (cito) toetsten.
 • Ga na of alle leerlingen zich veilig kunnen voelen op school. Praat ruzies uit voor de leerlingen naar huis gaan.
 • Denk na over de prestatiedruk vanuit school. Dat hoeft niet verbaal, maar kan ook in het systeem zitten en in competitieve elementen.
 • Zorg dat de leerlingen voldoende daglicht krijgen. Dat is goed om wakker te worden.
 • Zorg dat de leerlingen voldoende buiten bewegen, ook in de winter.
 • Leg het gebruik van Whatsapp-groepen, die tot laat gebruikt worden aan banden.

Structureler te werk gaan?